Diplom

Laget mellom 1435-01-01 og 1435-12-31


Nettsider
Diplom, uten dag, 1435. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 859


Signatur: ubb-diplom-0104


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at Torstein Toressøn og hans hustru solgte til Peter Arnessøn to månedsmatsbol i gården Selheim i Vangen sogn på Voss.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Peter Arnessøn, Torstein Toressøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 2 segl vedhenger

comments powered by Disqus