Diplom

Dato: 1440-10-27


Nettsider
Diplom datert 1440, 27. oktober. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 879


Signatur: ubb-diplom-0110


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Seks rådsmenn tilkjenner Ragnhild Halsdatter retten til gården Gjerdaaker da hun opplyste at hennes avdøde mann Arnfinn Oddssøn hadde gitt henne den. Halle Torgeirssøn hadde gjort krav på gården.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Arv, Dom, Eiendom, 1400-tallet, Eiendomsrett

Relatert til: Arnfinn Oddssøn, Ragnhild Halsdatter, Halle Torgeirssøn

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler

comments powered by Disqus