Diplom

Dato: 1442-07-18


Nettsider
Diplom datert 1442 (?), 18. juli. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 886


Signatur: ubb-diplom-0114


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Eilif Sigurdssøn selger til Jon Ivarssøn det han eier i Egge-Husene i Fardalen i Ylmheim sogn, Norum i Sogn. Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Eilif Sigurdssøn, Jon Ivarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus