Diplom

Dato: 1451-03-06


Nettsider
Diplom datert 1451, 6. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.6. Nr. 537


Signatur: ubb-diplom-0126


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Alf Torgardssøn, prost ved Apostelkirken i Bergen, selger til Sigurd Ketilssøn 8 månedsmatsbol i Øvre Klyve og 4 månedsmatbol i Lemme på Voss, som han mottok betaling for. Denne jord hadde Magnus Svenssøn betalt i saksøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Prester, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Sigurd Ketilssøn, Magnus Svenssøn, Alf Torgardssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus