Diplom

Dato: 1453-04-08


Nettsider
Diplom datert 8. april 1453, Borgund, (Møre og Romsdal). Trykt i Diplomtarium Norvegicum B.1. Nr. 824


Signatur: ubb-diplom-0130


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn gjør kjent, at Sæmund Olafssøn tok i seg de ord han i overmot og drukken tilstand hadde sagt om Sigurd Torleifssøn, som dermed var tilfreds.

Trykt i Diplomtarium Norvegicum B.1. Nr. 824.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Rettssak, 1400-tallet

Relatert til: Sigurd Torleifssøn, Sæmund Olafssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 4 segl mangler.

comments powered by Disqus