Diplom

Dato: 1454-05-19Signatur: ubb-diplom-0132


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Borgund, (Møre og Romsdal, stedsnavn står ikke oppført på kortet?) Denne dato må være gal (feilskreven?). I DN 18, 117 er antydet en datering til 1534, 17. mai: se denne dato.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, 1400-tallet

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus