Diplom


Nettsider
Diplom datert 1460, uten dag. Kvinnherad (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 369


Signatur: ubb-diplom-0144


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Kristina Roaldsdatter gjør kjent, at Dagfinn Torsteinssøn innløste gården Øfsthus på Varaldsøy, som Eystein Arnessøn hadde utsatt, og som nå tilfalt Maritte Håvardsdatter. Se også Dipl. Norv. B.8. Nr. 911 (se: 18.2.1545) Holcks gave. Litr.d.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Relatert til: Dagfinn Torsteinssøn, Eystein Arnessøn, Kristina Roaldsdatter, Maritte Håvardsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle 3 segl mangler, men 2 par seglremmer henger ved.

comments powered by Disqus