Diplom

Dato: 1465-11-26


Nettsider
Diplom datert 26. november 1465, Vanse (Vest Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 561


Signatur: ubb-diplom-0150


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tolv lagrettemenn på Lista avhører i nærvær av Jens Mateinssøn, underfogd hos sysselmannen, en del vitner angående en trette mellom Torgeir Aressøn og Jon Torkelssøn. De erklærer til sist Torgeir ikke skyldig i Jons påfølgende druktningsdød, men pålegger ham allikevel en bot på en mark gull til Jons barn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Drap, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Torgeir Aressøn, Jens Mateinssøn, Jon Torkelssøn, Segl 7 på diplom datert 1465, 26. november. Vanse (Vest Agder), Segl 10 på diplom datert 1465, 26. november. Vanse (Vest Agder), Segl 10 på diplom datert 1465, 26. november. Vanse (Vest Agder)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 210 mm
  • 324 mm
  • Pergament, 3 utydelige segl henger på, i tillegg to selgremmer, av et totalt antall av 12 segl.

comments powered by Disqus