Diplom

Dato: 1465-11-26


Nettsider
Diplom datert 26. november 1465, Vanse (Vest Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 561


Signatur: ubb-diplom-0150


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tolv lagrettemenn på Lista avhører i nærvær av Jens Mateinssøn, underfogd hos sysselmannen, en del vitner angående en trette mellom Torgeir Aressøn og Jon Torkelssøn, og erklærer til sist Torgeir ikke skyldig i Jons påfølgende død (ved druktning), men pålegger ham allikevel en bot på en mark gull til Jons barn.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 561.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Drap, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Torgeir Aressøn, Jens Mateinssøn, Jon Torkelssøn

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 utydelige segl henger på.

comments powered by Disqus