Diplom

Dato: 1467-02-07


Nettsider
Diplom datert 1467 (?), 7. februar. Haug (Jelsa, Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 563


Signatur: ubb-diplom-0153


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gunnar Einarssøn selger til brødrene Hjarrand (?), Torbjørn og Engelsbrekt Lidvardssønner en del av gården Haug i Rep i Jelsa sogn, som var hans odel, og som brødrene erkjenner at de ikke hadde noen rett til. N.A. Dahls oversettelse med W.F.K. Christies hånd er vedlagt. Innhold av seglremmene, se (1440-1450), Dipl. Norv. B.6. Nr. 536.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Odelsrett, Gårder, Diplomer, Arv, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Engelsbrekt Lidvardssøn, Torbjørn Lidvardssøn, Gunnar Einarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle 6 segl mangler, men 3 par seglremmer henger ved.

comments powered by Disqus