Diplom

Dato: 1475-03-11


Nettsider
Diplom datert 11. mars 1475, Gjerde (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 580


Signatur: ubb-diplom-0158


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Seks lagrettemenn på Voss kunngjør, at Eilif Arnvidssøn og hans hustru Ingerid Gudmundsdatter innløste hos Orm Pålssøn Ingerids odelgods, 2 ½ månedsmatsbol i Gjerde og 5 ½ månedsmatsbol i Hauge. Likeså byttet de til seg Torbjørgs andel i Haugefisket.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Arv, Kunngjøring, Månedsmatsbol, Odel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Orm Pålssøn, Eilif Arnvidssøn, Ingerid Gudmundsdatter

Fysisk beskrivelse

  • Pergament 1., 4. og 6. segl henger på.

comments powered by Disqus