Diplom

Dato: 1482-03-22


Nettsider
Diplom datert 1482, 22. mars. Vik (Fjellberg, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 257


Signatur: ubb-diplom-0163


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Seks menn bekrefter etter sine foreldres og forfedres utsagn, at den halve Bjoa- eller Utbjoa-Våg i Fjellberg alltid har tilhørt de to mannsverk i Utbjoa som kaltes Midstue og Øvstestue, og at Halsnøy kloster aldri har gjort krav på dette før Peder Bugge nå påtaler det.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Prester, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, 1400-tallet

Relatert til: Peder Bugge, Halsnøy kloster

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 par seglremmer henger ved.

comments powered by Disqus