Diplom

Dato: 1484-04-08


Nettsider
Diplom datert 1484, 8. april. Innvik (Vik) Nordfjord (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 996


Signatur: ubb-diplom-0166


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tolv menn i Vik i Nordfjord gir Sunniva Steinbjørnsdatter det skussmål at hun alltid har vært en hederlig og bra kvinne i ord og gjerning.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, 1400-tallet

Relatert til: Sunniva Steinbjørnsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene mangler, men remmer til 1segl.

comments powered by Disqus