Diplom

Dato: 1484-04-22


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1484, 22. april. Verne (Rygge, Østfold). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 948


Signatur: ubb-diplom-0167


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Olaf Klausson, prior på Verne, og fire lagrettemenn kunngjør at Ingigerd Olafsdotter, søster til Einar Fluge, gir Gudrun Håkonsdotter Bolt kvittering for all arv etter han, og samtykker i de gaver han har bestemt til Margit Jonsdotter og sine uekte barn. Originalen er i Riksarkivet, Oslo. Brevet er datert 1484, feria quinta pasce; i avskriften er dette feilregnet til 31. mars, istf. det riktige 22. april.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Relatert til: Olaf Klausson, Margit Jonsdotter, Ingigerd Olafsdotter, Gudrun Håkonsdotter Bolt, Einar Fluge

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, ”afskrift af W. Lassen efter Lundhs Diplomatarium. L.” (Chr. C. A. Lange).

comments powered by Disqus