Diplom

Dato: 1488-09-15


Nettsider
Diplom datert 1488, 15. september. Nattedal (Seljord, Telemark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 267


Signatur: ubb-diplom-0170


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire lagrettemenn kunngjør, at hr. Odd Alfssøn (av tre roser), fogd over Skidesyssel len, på Tolf Pederssøns bønn fritok Harald Toressøn for tiltale fordi han var med å gripe Lidvard Aslakssøn som hadde fått kongsdag, dog på den betingelse at han igjen skulle oppgi sin anklage mot Tolfsbror Tofe, som hadde slått Haralds far ihjel. Se Dipl. Norv. B.1. Nr. 961

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Diplomer, Drap, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Harald Toressøn, Lidvard Aslakssøn, Odd Alfssøn, Tofe Pederssøn, Tolf Pederssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 par seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus