Diplom

Dato: 1505-10-14


Nettsider
Diplom datert 1505, 14. oktober. Åmli, Aust Agder. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1044


Signatur: ubb-diplom-0181


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Asbjørn Nilssøn, lagrettemann i Aust Agder, innberetter til Kong Hans omstendighetene ved Aslak Nilssøns vådedrap på Amund Bjørnssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Drap, Rettsvesen

Relatert til: Kong Hans av Danmark, Norge og Sverige, Aslak Nilssøn, Amund Bjørnssøn, Asbjørn Nilssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus