Diplom

Dato: 1507-09-13Signatur: ubb-diplom-0183


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Erkebiskop Gaute Ivarsson og biskopene Eiliv i Stavanger, Anders i Oslo og Andor i Bergen overdrar Nonneseter kloster i Bergen med alle tilliggende jordeiendommer til St. Antonii-brødrene i Bergen. Jordgodset oppregnes. Avskrift på papir ved major Niels Griis Altrup Dahl, etter en kopi fra 16. århundre (?) utført og bekreftet av Samuel Johannis, notarus ved Bergens domkapitel. Både origiganlbrevet og de eldre avskriftene synes nå å være forsvunnet (?) – jfr. B.E. Bendixen i Bergens historiske forenings Skrifter 6, 1900, s. 29. Overført fra Ms 255 III/ 41. Vedlagt: korrespondanse med Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, september/ oktober 1961, om de forskjellige avskrifter av dette diplom, samt avskrift (!) ved A.M. Wiesener. Den «bortkomne» avskriften kom i 1974 til rette ved Statsarkivet i Bergen. Kopi av Statsarkivets Ms er mottatt 2.9.1981. Se også medfølgende brev fra statsarkivar Egil Øvrebø, 1. sept. 1981 (2.9.81 Ms).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Jordegods, Eiendomstransaksjon

Relatert til: Gaute Ivarsson, Andor Ketilsson, Eiliv Jonsson, Anders Mus

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus