Diplom

Dato: 1508-03-31


Nettsider
Diplom datert 1508, 31. mars. Nidaros. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 471


Signatur: ubb-diplom-0184


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Erkebiskop Gaute i Nidaros klager til Kong Hans over at hertug Christian har fengslet biskop Karl av Hamar og tatt hans gård under påskudd av at biskopen har vært med på bondereisningen på Hedemark. Avskrift av major Niels G.A. Dahl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Bondeoppstand

Relatert til: Kong Hans av Danmark, Norge og Sverige, Gaute Ivarsson, Karl Jensson Skonk, Kong Christian II

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus