Diplom

Dato: 1514-03-08


Nettsider
Diplom datert 1514, 8. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1066


Signatur: ubb-diplom-0190


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tolv lagrettemenn på Voss frikjenner styrk Torgeirssøns to sønner på Rogn for et rykte på bygden om at de skulle ha voldt døden til en fattig mann. Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Drap

Relatert til: Styrk Torgeirssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle 12 segl mangler, men rester av 10 seglremmer.

comments powered by Disqus