Diplom

Dato: 1517-08-01


Nettsider
Diplom datert 1517, 1. august. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 147


Signatur: ubb-diplom-0192


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Christian II gir ordrer til at Amund Tharaldssøn, som har begått uforsettelig drap, blir landsforvist. Derimot får hr. Nils, som begynte slagsmålet, hverken kongsdag eller blir landsforvist. Avskrift og brev fra Riksarkivet av 10. mars 1886 er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Drap, Dom

Relatert til: Kong Christian II, Amund Tharaldssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus