Diplom

Dato: 1520-11-11


Nettsider
Diplom datert 1520, 10. november. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 680


Signatur: ubb-diplom-0193


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Berg Eyulfssøn bekrefter at hans bror Endrid Eyulfssøn har kjøpt 1 ½ månedsbol i Vormestrand av ham og betalt ham for dette. Stiftamtmann Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Berg Eyulfssøn, Endrid Eyulfssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus