Diplom

Dato: 1523-01-26


Nettsider
Diplom datert 1523, 26. januar. Sunnanå (Vikedal, Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 684


Signatur: ubb-diplom-0195


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Presten i Vikedal, Ivar Karlssøn bevitner sammen med to andre menn, at Sven Sigurdssøn solgte en jordpart i Vormestrand, Bekke og Dysje i Vikedal til Endrid Eyulfssøn. Stifteamtmann W.F.K. Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel

Relatert til: Endrid Eyulfssøn, Sven Sigurdssøn, Ivar Karlssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle 3 segl mangler, men seglremmer til 2 segl henger ved.

comments powered by Disqus