Diplom

Dato: 1524-05-28


Nettsider
Diplom datert 1524, 28. mai. Bergen


Signatur: ubb-diplom-0197


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, 1500-tallet, Diplomer

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, rester av 1., 2., og 3. segl er falt av.

comments powered by Disqus