Diplom

Dato: 1528-06-27


Nettsider
Diplom datert 1528, 27. juni. Lübeck. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 704


Signatur: ubb-diplom-0199


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Borgermestere og råd i Lübeck stadfester en overenskomst mellom Hans Surland og hans kompanjong Jurgen Stuke på den ene side og Jurgen Gawessow på den annnen side. Overenskomsten gjelder kjøpet av en kjømannsstue i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel

Relatert til: Hans Surland, Jurgen Stuke, Jurgen Gawessow, Segl 1 på diplom datert 1528, 27. juni. Lübeck

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, rester av seglet henger på.

comments powered by Disqus