Diplom

Dato: 1529-11-02


Nettsider
Diplom datert 1529, 2. november. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 615


Signatur: ubb-diplom-0200


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Biskop Olav i Bergen gir som lensmann i Hardanger, kvittering på kongens vegne for å ha tatt imot drapsbøter fra Amund Erlingssøn som drepte Gunhild Thomasdatter, og for bøtene fra hans far Erling Arnessøn som var atvistemann. Holcks gave Litr. S. Hans oversettelse er vedlagt. Avskrift og merknader også vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Drap

Relatert til: Olav Engelbrektsson, Erling Arnessøn, Amund Erlingssøn, Gunhild Thomasdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus