Diplom

Dato: 1531-04-11


Nettsider
Diplom datert 1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.11. Nr. 566


Signatur: ubb-diplom-0202


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Abbed Mattis på Tautra gjør kjent at han har lånt 100 lodd sølv for å betale gjeld til erkebiskop Olav. Derfor har han måttet pantsette deler av klostrets jordgods og selge et nytt hus ved klostret til hr. Nils. Avskrevet etter Gerhard Schiønings avskrift av riksarkivar C. Lange 9.7.1845.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Jordegods, Prestegårder, Gjeld, Pantebrev

Relatert til: Olav Engelbrektsson, Nils Lykke, Mathias Henrikssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus