Diplom

Dato: 1541-05-16


Nettsider
Diplom datert 1541, 16. mai. Kjøbenhavn. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 742


Signatur: ubb-diplom-0213


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Christian III sender ut en forordring om utlendingers handel i Bergen og stadfester til dels byens tidligere privilegier.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Handel, 1500-tallet, Diplomer, Bergens byes privilegier

Relatert til: Kong Christian III

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 1 par seglremmer, men seglet mangler.

comments powered by Disqus