Diplom

Laget mellom 1545-01-01 og 1545-12-31


Nettsider
Diplom datert 1545, uten dag. Valle (Aust Agder). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 762


Signatur: ubb-diplom-0220


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn kunngjør at de var til stede ved en overenskomst mellom søstrene Gunhild og Gro Sigurdsdøtre. Overenskomsten gjaldt deres fedrearv i Helle i Setesdal.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Gro Sigurdsdotter, Gunhild Sigurdsdotter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Begge segl mangler, men rem til 1 segl henger ved.

comments powered by Disqus