Diplom

Dato: 1545-02-18Signatur: ubb-diplom-0221


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kopi (se også 1460, uten dag). Eskil Olaffsøn og Helge Olaffsøn, lagrettemenn i Sunnhordaland. Samt Jon Staffansøn svarte Olaff Ottesøn, at Dagfin Tostensøn og hans to brødre, Eskil og Odd, hadde en frenke ved navn Marit Håvardsdatter, som eiet gården Øvsthus på Varaldsøy, og at Dagfin, som den lengslevende av brødrene, arvet Øvsthus etter hennes død. Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund. Maskinskrevet avskrift vedlagt samt brev 27.8.1969 fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Relatert til: Dagfin Tostensøn, Marit Håvardsdatter, Eskil Tostensøn, Odd Tostensøn, Helge Olaffsøn, Olaff Ottesøn, Jon Staffansøn, Eskil Olaffsøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Maskinskrevet avskrift

comments powered by Disqus