Diplom

Laget mellom 1554-01-01 og 1554-12-31Signatur: ubb-diplom-0231


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To lagrettemenn i Lister len, Sigbjørn Henseson og Ånunde Gamalson, henviser en eiendomsak mellom ”Biermod paa Fosse” (Bjermod Torsteinsson) og Tolleif Toreson til ”thet fyrste lagting nest kommandis” i 1554. Om striden mellom Bjermod Torsteinsson og Tolleif Toreson jfr. Årsskrift for Agder historielag 1962/63, s. 28 ff. Kunstmaler Reidar Smith Jansen, Bergen, opplyser (april 1969) at han i sin tid har kjøpt brevet av nå avdøde tannlege Steinar Messel, Bergen. Smith Jansen har så latt det gå videre til nåværende eier, Ove Knutsen. Gjennom tannlege Messel kan provensiensen antakelig føres tilbake til Mæsel i Finsland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomsrett

Relatert til: Tolleif Toreson, Sigbjørn Henseson, Bjermod Torsteinsson, Ånunde Gamalson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Xeroxkopi etter original på papir. I originalen, rester av 2 seglavtrykk i grønt voks.

comments powered by Disqus