Diplom

Dato: 1554-06-05


Nettsider
Diplom datert 1554, 5 juni. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 6. Nr. 782


Signatur: ubb-diplom-0232


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Superintendent i Stavanger, Jon Guttormssøn, vepner Trond Ivarssøn og lagmann i Stavanger, Laurents Hanssøn aviser en dom mellom Sigmund Torleifssøn på hans svigermors Geirlaug Sveinsdatters vegne og Arnbjør på Jill angående gården Vaule i Ask skibrede (Mosterøy herred). Vaule var Geirlaugs odel og var solgt til kannik Truls, Arnbjørns bror, av hennes mann Arne Markussøn. Nå tilkjennes Geirlaug retten til gjenløsning.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Geirlaug Sveinsdatter, Laurents Hanssøn, Jon Guttormssøn, Arne Markussøn, Sigmund Torleifssøn, Trond Ivarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, rester av 2. og 3. segl henger på
  • Pergament, rester av 2. og 3. segl henger på.

comments powered by Disqus