Diplom

Laget mellom 1556-01-01 og 1556-12-31


Nettsider
Diplom datert 1556, uten dag.Vossevangen (Voss, Hordaland).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 6. Nr. 787


Signatur: ubb-diplom-0234


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn på Voss kunngjør, at Askel Helgessøn på Øvre Himle og hans mor Agatha Ormsdatter gir sin slektning Jørund Rikolfssøn på Nesheim de 5 månedsmatsbol i Holven i Granvin som var deres rette odel, og som Jørund hadde gjenløst for rikets råd i Bergen. Major Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Månedsmatsbol

Relatert til: Agatha Ormsdatter, Jørund Rikolfssøn, Askel Helgessøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 3 segl mangler.
  • Pergament, alle 3 segl mangler

comments powered by Disqus