Diplom

Dato: 1557-01-13


Nettsider
Diplom datert 1557, 13 januar. Hope (Tysnes, Hordaland).Trykt etter originalen (Riksarkivet, Oslo)i Diplomatarium Norvegicum B. XXI,. Nr. 1054.


Signatur: ubb-diplom-0236


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Hallvardson i Gjøvåg vitner at han er blitt spurt av ”Bujennal i Hophe” hvem som var rett odelsmann til Liland, Espeland og Leøvigh (Løvik?) i Fana. Anders har tidligere hørt ”Bienne Olafsson bondhe i Hope” si at han og hans etterkommere hadde retten til disse gardene. Dette har han ofte hørt og er villige til å sverge på. Tre menn: Bienne på Eid, Sjur på Beltestad og Olav på Lande, bekrefter vitnemålet med sitt segl. Avskrift ved Johannes Sundvor etter ”orig. paa paper funne hjà ekkja Herborg Remna i Strandvik 13.8.1925”.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Odelsrett, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Arv

Relatert til: Anders Hallvardson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift

comments powered by Disqus