Diplom

Dato: 1558-06-17


Nettsider
Diplom datert 1558, 17. juni. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 780


Signatur: ubb-diplom-0239


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bergens og Gulatings lagmann, Matts Størssøn samt begge borgermestre og lagretten i Bergen tilkjenner Arnfinn Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i Bjørge i Kvitlar åtting på Voss, som en kvinne ved navn Steinvor hadde skjent til Munkeliv kloster. Til dette hadde Arnfinn bevist at han var den rette odelsmann. En fotokopi av diplomet er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Odelsrett, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol

Relatert til: Mats Størssøn, Arnfinn Sigurdssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 3 segl mangler

comments powered by Disqus