Diplom

Dato: 1558-09-08


Nettsider
Diplom datert 1558, 8.september. Vang (Oppland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 781


Signatur: ubb-diplom-0240


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Torstein Torgeirssøn bekrefter at han for 11 kyrlag og 8 lodd sølv har solgt til sin slektning Øyvind Peterssøn 9 løpsbol i gården Lomen i Lomen sogn. Gården hadde tidligere blitt solgt til ham av Øyvinds far Peter Geirmundssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Salg av eiendom

Relatert til: Peter Geirmundssøn, Øyvind Peterssøn, Torstein Torgeirssøn, Segl 2 på diplom datert 1558, 8. september. Vang (Oppland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. Remmer til 3 segl, 2. segl henger på.

comments powered by Disqus