Diplom


Nettsider
Diplom datert 1560-årene?. (ca 1585) Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI. Nr. 1140 og 1141.


Signatur: ubb-diplom-0244


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Ti (elleve) lagrettemenn i Gloppen og Stryn (Stryn og Olden) skiprede bevitner en ættebolk som inneholder etterkommere etter Erik Kolbensøn, og angår eiendomsforholdet til Ytre-Eide og Stauri i Stryn. To ubekreftede, samtidige avskrifter (konsepter), skrevne med samme hånd og antakelig på samme tid som skriftebrevet av 19. oktober 1585. ættebolken må iallfall være satt opp etter Nils Kolbenssøns salgsbrev av 18. februar 1543; ifølge opplysninger i den tidligere diplomkatalogen kanskje også ”før 1577?”. Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?)

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Eiendomsforhold, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Nils Kolbenssøn, Jacob Aaland, Erik Kolbenssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Papiravskrift.

comments powered by Disqus