Diplom

Dato: 1560-05-04


Nettsider
Diplom datert 1560, 4. mai. Ekreim. (Vannylven, Møre og Romsdal).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 784


Signatur: ubb-diplom-0245


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Iver og Jon Olafssønner på Lundebrekke (Lundehaugen) samt Endrid Torkelssøn på Skjerveim bekrefter at de med sine søskens samtykke har solgt grunnen Espehaug (Haugen) ved Ekreim i Vannylven, som var tilfalt dem etter foreldrene, til Rasmus Monssøn på Espehaug, og at de har mottat betaling for dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Salg av eiendom

Relatert til: Jon Olafssøn, Endrid Torkelssøn, Rasmus Monssøn, Iver Olafssøn, Segl 1 på diplom datert 1560, 4. mai. Ekreim. (Vannylven, Møre og Romsdal), Segl 2 på diplom datert 1560, 4. mai. Ekreim. (Vannylven, Møre og Romsdal)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. 1. og 2. segl, dessuten remmer til 4 segl. 3 skrevne bomerker

comments powered by Disqus