Diplom

Dato: 1561-10-04Signatur: ubb-diplom-0248


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Arveskifte etter Peter Souber. Hans svigerfar, Bartholomess Stiff, eier en pant i et bryggehus (vertshus) kalt Der Wisse Wind. Pantet er på 18 gylden. Huset blir tilkjent Paulus Lersch, som skal betale den årlige byen Aich (Aachen) og to meddommere. Kvittering er gitt på baksida av diplomet. Fotografiet etter original på pergament, som f.t. (januar 1971) tilhører dr. Einar Bonge, Bergen. 2 av 3 segl og den 3. seglremmen er bevart på originalbrevet. Dette er sannsynligvis kommet til Bergen med en tysk innflyter, og har nå vært familien Bonges eiendom i atskillige år. Det kjennes ingen forbindelser mellom slekter (personer) i Bergen gh dem som nevnes i diplomet. Om identifiseringen av byen Aich med Aachen, se vedlagt brev fra Dr. Udo Arnhold, Bonn, av 7.1.1971. Avskrift og oversettelse ved professor Olav Brattegard er vedlagt. Utrykt (1971)

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Relatert til: Einar Bonge, Paulus Lersch, Olav Brattegard, Peter Souber, Udo Arnhold, Bartholomess Stiff

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • 2 av 3 segl, og den 3. seglremmen er bevart på originalbrevet

comments powered by Disqus