Diplom

Dato: 1564-07-29


Nettsider
Diplom datert 1564, 29. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 790


Signatur: ubb-diplom-0259


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Nils Henrikssøn, prest på Voss, lensmann Styrker Anderssøn og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at Gunhild Iversdatter tilbød sine søstre Gyrid og Sigvor Iversdøtre alt sitt fars og mors odelgods på Voss og i Hardanger til kjøps, som de også innløste og skiftet mellom seg med samtykke av Gyrids sønn Gudlaug Lauritssøn og Sigvors mann Laurits Erikssøn. Gave fra kirkesanger Kythe.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Styrker Anderssøn, Laurits Erikssøn, Nils Henrikssøn, Gunhild Iversdatter, Gyrid Iversdatter, Sigvor Iversdatter, Gudlaug Lauritssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 6 segl mangler

comments powered by Disqus