Diplom

Dato: 1564-09-07


Nettsider
Diplom datert 1564, 7.september. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 1119


Signatur: ubb-diplom-0260


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lagmann Mattis Størssøn m.fl. utsteder en vidisse av et eldre brev, datert Hatteberg 1540. Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, etter diplom ”tilhørende Christiansandske Musæum”. Brevet fra 1540 er i DN trykt etter original (ikke etter denne vidissen).

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer

Relatert til: Mats Størssøn, Nils Griis Alstrup Dahl

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Papiravskrift.

comments powered by Disqus