Diplom

Dato: 1565-07-06


Nettsider
Diplom datert 1565, 6.juli. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 792


Signatur: ubb-diplom-0262


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Magdalene Thørrisdatter erkjenner at hun skylder 500 daler til Klaus Holst og hans hustru Marine Jonsdatter Hakrog for 7 ½ kleiver, som hadde tilhørt denne første mann Lasse Dun som arv etter faster Lille Marine og ved hans død var tilfalt hans enke og barn, og som nå Magdalene har kjøpt og skal betale i 3 nærmere angitte terminer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Relatert til: Klaus Holst, Lasse Dun, Marine Jonsdatter Hakrog, Magdalene Thørrisdatter, Segl 1 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen, Segl 2 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen, Segl 3 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen, Segl 4 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen, Segl 5 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen, Segl 6 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen, Segl 7 på diplom datert 1565, 6.juli. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, alle 8 segl vedhenger.

comments powered by Disqus