Diplom

Dato: 1567-11-19


Nettsider
Diplom datert 1567, 19.november. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 796 og i utdrag i Norske Magasin I, s. 480


Signatur: ubb-diplom-0266


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire kanniker i Bergen leier til superintendanten dr. Jens Schelderup og hans hustru og barn en grunn som tilhører domkapitlet: ”Gassegrund” på Stranden, nedenfor Scheltus` hus, mot en årlig avgift.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Relatert til: Jens Schelderup

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, seglet mangler

comments powered by Disqus