Diplom

Dato: 1568-07-10Signatur: ubb-diplom-0268


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Stenkjelleren ved Nordre Gullsko i Bergen. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre; avskrevet sammen med hans enke Helwig Hardenbergs grunnbrev på samme gård, 22. juni 1578. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 38-39. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Chrisitania, Forhandlinger, 1892:7), s. 32-33.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Relatert til: Helwig Hardenbergs, Christian Koren-Wiberg, Erik Rosenkrantz, Yngvar Nielsen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir

comments powered by Disqus