Diplom

Dato: 1573-03-05Signatur: ubb-diplom-0278


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

En avskrift, tidligere innlagt under denne dato, er identisk med brev av 1568, 5. mars, og er nå lagt sammen med dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Månedsmatsbol

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus