Diplom

Dato: 1609-06-06


Nettsider
Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 428


Signatur: ubb-diplom-0488


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bård Bårdson kunngjør at han har solgt gården Dahle i Volda til Svein Erlingsson, og har fått betalingen for den.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Diplomer

Relatert til: Referanse til diplom datert 1426, 28. september, Ulvestad (Volda, Møre og Romsdal)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 2 seglremmer, segl mangler.

comments powered by Disqus