Diplom

Dato: 1661-10-16Signatur: ubb-diplom-0938


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Fredrik III godkjenner sluttregnskapet for mellomværendet mellom han og Ludvig Rosenkrantz til Hattaberg, den kongelige krigskommisær nordenfjells, i forbindelse med gjenerobringen av Trondhjem len og felttoget nordenfjells i årene 1658 til 1660. Regnskapet er påbegynt 1. september 1658 og føres frem til 26. september 1661. Se også, Gerhard Munthe: ”Ludvig Rosenkrantz og Gjenerobringen av Trondhjems Len” (Nordisk Tidskirft for Bok- och Biblioteksväsen, årgång L, 1963, s. 90).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Krig, Danmark-Norge, 1600-tallet, Diplomer, Regnskap

Relatert til: Ludvig Rosenkrantz, Kong Frederik III, Trondheim

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Fredrik III`s egenhendige underskrift, men det kongelige segl mangler.

comments powered by Disqus