Diplom

Dato: 1662-01-29Signatur: ubb-diplom-0943


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Bernt Orning til Vatnegaard, kongens skipshøvedsmann, har med sin hustru Fru Sidsel Juels vilje og samtykke solgt hennes odelsgård Huse i Kinsarvik prestegjeld i Hardanger til Laurits Lauritssøn, handelsmann i Bergen og nå boende i Kinsarvik. Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Vines (i Kinsarvik) 4. september 1662. Avskrift vedlagt.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, Bern Ornings segl påtrykt.

comments powered by Disqus