Diplom

Dato: 1662-03-28Signatur: ubb-diplom-0944


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Hans Svane, erkebiskop og assessor i statskollegiet m.m., har solgt til Laurits Olsen Sand, handelsmann i Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter gårdene Osen og Korsvold i Bygstad sogn, Dale skiprede i Sunnf jord. Gårdene var en del av det jordgods i Sunnfjord som kongen hadde overdratt og solgt til erkebiskopen. Avskrifter av originalen på pergament, tilhører nå Riksarkivet, Oslo. Den ene er avskrevet 1834 og har en påskrift av stiftamtmann W.P.K. Christie, den andre er Riksarkivets avskrift og overlevert Bergens Museum av justissekretær Frederik Martin Budtz Steen. Følgeskriv samt mikrofilm av pergamentebrevet er vedlagt. Se også avskrift av skjøte, datert Kjøbenhavn, 31. juli 1662.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus