Diplom

Dato: 1662-04-10Signatur: ubb-diplom-0945


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Frederik III kunngjør, at han for full betaling har solgt til lagmann Hans Hanssen og Herman Garmann, tollforvalter nordenfjells og rådmann i Bergen, Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods, gårder og eiendommer i Bergens stift og amt. Godset og gårdene med landskyld og rettigheter oppregnes. Seglet mangler, bare kapselen i silkesnor henger ved. Ifølge senere påskrifter er dokumentet tinglest 1664 i Nordfjord og Sunnfjord, 26. juni 1671 på Bergen rådstue, og 24., 26., 28. og 29. juli 1682 i Sogndal, Solvorn og på Dalsøren tingstue i Indre Sogn.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, Frederik III’s egenhendige underskrift.

comments powered by Disqus