Diplom

Dato: 1662-04-30Signatur: ubb-diplom-0947


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Frederik III overdrar til borgermester Søffren Jensen i Bergen et stykke av byens ødegrunner som ligger ved siden av hans tilkjøpte grunn på Stølen. Ladegårdens dokumenter, nr. 8.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Stemplet papir, kongens underskrift samt rester etter det kongelige segl.

comments powered by Disqus