Diplom

Dato: 1662-07-30Signatur: ubb-diplom-0948


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Frederik III stadfester og godkjenner de privilegier m.m. han selv og hans forgjengere har gitt Bergen og byens borgere. Se Christian V’s stadfestelse av dokumentet, dat. Kiøbenhavn, 8. februar 1671.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus